Gaardo

Hjälper er till nytt läge!

Vi är era partners för att skapa mervärde för alla intressenter
såsom kunder, ägare, anställda och andra parter. 
Värdeskapande är vårt ledord!
Vi har främst långsiktiga partnerskap med våra kunder men genomför även korta insatser för att skapa förflyttning eller stimulans

Gaardo Rating

Identifierar goda rättfärdiga företag

Ökar tryggheten vid handel med företag och organisationer!

Rättfärdigt bolag

Företag och organisationer med Gaaardo Rating på A nivå är rättfärdiga bolag som gör gott inom alla områden Gaardo utvärderar

Tveksam rättfärdighet

Företag och organisationer med B rating, gör flera saker bra, men har förbättringsområden som inte är kritiska.

Dålig rättfärdighet

Företag och organisationer med C rating, kan göra flera saker bra, men några av de kritiska sakerna man bör göra behöver tydligt förbättras.

Gaardos Rating ger direkt svar på om ett företag eller organisation är gott och rättfärdigt!

Förändrat fokus

Fokuserar på att handla transparent och rättfärdigt

Förändrar kultur

Kulturen ändras över tid så företagets agerande är rättfärdigt

Ökar värde

Rättfärdiga bolag attraherar mer kunder och den bästa arbetskraften, vilket leder till ökad lönsamhet och värde

  1. Verksamheten är transparent
  2. Verksamheten sköts på samma sätt globalt
  3. Besluten inom organisationen är opolitiska
  4. Organisationens ägare är lämpliga
  5. Skälig skattebetalning
  6. Etisk upphandling
  7. Stort miljö- och klimatansvar
  8. Bra rättigheter för andra parter (anställda, kunder och leverantörer)
  9. Rimlig kontroll av leverantörer och kunder

Gålö Företagspartner AB

Huvudsäte i Haninge, Sverige

Organisationsnumber: 556394-9691

VAT-nummer: SE556394969101