Naturnära skogsbruk

Naturnära skogsbruk är ett hyggesfritt kontinuitetsskogsbruk som har som grund i att de naturliga processerna skall styra och de för platsen mest naturliga träden ska får växa, vilket skapar en biologisk mångfald som i sin tur reducerar risken för skadeinsekter, och som även ger träd mer bättre kvalitet för framtida sågade trävaror.

Ger bättre ekonomi

Det finns flera studier som indikerar att hyggesfritt skogsbruk ger bättre ekonomi för skogsägaren, bland annat från Back Tomas Ersson på SLU, och Olli Tahvonen på Helsingfors Universitet. Våra kunder som följer Plockhuggets standard får dessutom en extra premie per kubik sågtimmer som levereras vilket gör ekonomin ännu bättre.

Det finns flera indikationer på att naturligt brukade skogar kan skapa betydligt bättre kvalitetsvirke vid avverkning, men kan förstås även leverera udda träslag eller trädformer som kan behövas för speciella ändamål. Genom att identifiera dess möjligheter kan man skapa bättre ekonomi.  

Bättre för klimatet

Det har även visats att hyggesfritt kontinuitets skogsbruk är bättre för klimatet genom att det binder mer kol i skogen som helhet, och allra helst i det korta 10-års perspektivet vilket är otroligt viktigt för vår klimat i förändring.

Knärot är en rödlistad orkidé

Biologisk mångfald är bra för tillväxten

Den biologiska mångfalden är viktig för naturen och om den är god minskas risken för större angrepp av skadeinsekter men kan även vara viktig för det långsiktiga balansen i naturen, vilket gynnar framtida tillväxt av träden.
Mångfalden skapar också förutsättningar för varierad mat för viltet, vilket i sin tur minskar viltbetesskadorna och förbättrar tillväxten.

Varierade skogar är även intressanta för skogens mångbruk, dvs att kunna skapa fler nyttor av skogen än den enskilda tillväxten och avverkningen av timmer. Andra nyttor kan exempelvis vara jakten, exkursioner för grupper och glamping.   

Naturnära skogsbruk – en typ av hyggesfritt kontinuitetsskogsbruk – kan ofta skötas på ett sätt att de rödlistade arterna kan fortsätta leva och frodas, samtidigt som det ger god avkastning till skogsägaren. 

Vedsvampar gynnas av gamla lågor

Sunnanberg Skog har certifierade rådgivare i naturnära skogsbruk

Vi samarbetar med flera andra företagare som alla arbetar enligt samma skogsbruksstandard. Länkar till en del av dessa samarbetspartners finner ni nedan.

Plockhugget AB

Skogsbruk utan kalhyggen är framtiden! Plockhugget har ett brinnande engagemang för den svenska skogen och för trä som råvara och material. Vi vet att det går att bruka skogen med både ekonomi och ekologi i åtanke. Om du har skog du vill bruka hyggesfritt, eller om du representerar ett träanvändande företag som vill stödja utvecklingen av hyggesfritt naturnära skogsbruk så är du alltid välkommen att höra av dig oavsett var i landet du befinner dig.

Naturnära Skogsbruk i Tiveden

Naturnära Skogsbruk utgår från att dagens orörda naturskogar är ett resultat av mycket långa utvecklingsprocesser. Grunden är att skogen är ett komplext adaptivt system där systemet självt utvecklat metoder för anpassning när störningar inträffar.